เรียนตัดเย็บกระโปรงสตรี tagged posts

เล่ม 1 สอนเรื่องกระโปรง

04/03/2012 รายละเอียดหนังสือ  No comments

 

มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบ ตัดเย็บกระโปรงและกระโปรงกางเกงแบบต่างๆ ตามแนวนิยมของแฟชั่น ที่ได้คัดเลือกมาเฉพาะแบบที่สวยน่าสวมใส่ รวมจำนวนกระโปรงและกระโปรงกางเกง 34 แบบ ที่นำมาเรียบเรียงไว้ ให้ศึกษาตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง จากพื้นฐานการวัดตัว การสร้างแบบตัดเบื้องต้น การแยกแบบตัด การวางแบบตัดผ้า และการเย็บที่ประณีต มีคำอธิบายประกอบภาพ อย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถที่จะนำไปศึกษาด้วยตนเอง

 
เนื้อหาในหนังสือเล่ม 1
- เรื่องของกระโปรงสตรี

- แนวนิยมของกระโปรงสตรี ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา

- การเรียนตัดเย็บกระโปรงสตรีตามขั้นตอน

- เรียนเรื่องการวัดตัว ตัดกระโปรงสตรี

- การสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น

- การขยายชายกระโปรงขนาดต่าง ๆ

- กระโปรงตามแนวนิยมของแฟชั่น

- เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงผ้าเฉลียงแบบ 2 ชิ้น

-

Read More