เสื้อแบบประหยัดเปลี่ยนปก tagged posts

เล่ม 4 เรื่องปกเสื้อ

04/03/2012 รายละเอียดหนังสือ  No comments

 

มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบพิเศษ นอกเหนือจากปกเสื้อแบบมาตรฐานที่ได้รวบรวมมาเรียบเรียงไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก 100 แบบ มีแบบปกสารพัดนึกที่หมุนเวียนอยู่ในแนวนิยมของแฟชั่นตลอดมา มีเทคนิคการสร้างแบบพลิกแพลง หลายแบบ หลายวิธี เพื่อให้ปกเสื้อสวย ปกตั้งมากหรือตั้งน้อย ตามความต้องการของผู้สวมใส่ มีภาพประกอบคำอธิบาย หลายร้อยภาพ ละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย

 

 

เนื้อหาในหนังสือเล่ม 4

- เรื่องปกเสื้อสตรี

- ปกเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ 100 แบบ

- วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกบัว 12 แบบ

- วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกฮาวาย 6 แบบ

- วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกเชิร์ต 6 แบบ

- วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกในตัว 11 แบบ

- วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกเทเลอร์ 6 แบบ

- วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบเสื้อคอผูก 5 แบบ

-

Read More