วิธีแยกแบบตัดแขนในตัวประกอบระบายพลีท tagged posts

เล่ม 5 เรื่องแขนเสื้อ

04/03/2012 รายละเอียดหนังสือ  No comments

 

มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบตัดแขนเสื้อแบบพิเศษ นอกเหนือจากแขนเสื้อแบบมาตรฐาน ที่ได้รวบรวมมาเฉพาะแบบแขนที่สวยน่าสวมใส่ มาเรียบเรียงให้ศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 110 แบบ เปรียบเสมือนแค็ตตาล็อคปกเสื้อ ที่มีวิธีสร้างแบบตัดประกอบคำอธิบาย ไว้อย่างละเอียด ชัดเจน ล้วนแล้วแต่แขนเสื้อที่สวยเก๋ แปลกตารวมแขนในตัวแบบเป้า 3 เหลี่ยม เป้า 5 เหลี่ยม เป้าในตัว และแขนแบบปีกค้างคาวแบบต่าง ๆ ให้เลือกสวมใส่ได้ตามวัย พร้อมเทคนิคการเย็บหลายวิธี

 

เนื้อหาในหนังสือเล่ม 5

- เรื่องแขนเสื้อสตรี

- แขนเสื้อ 110 แบบจากแนวนิยมในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา

- การเรียนเรื่องแขนเสื้อสตรี

- วิธีวัดสัดส่วนของแขน

- วิธีสร้างแบบตัดแขนเบื้องต้น แบบแขนปลายกว้าง

- วิธีสร้างแบบตัดแขน แบบแขนกระบอก

- วิธีย้ายเกล็ดข้อศอก

- แบบตัดเบื้องต้นของแขน 3

Read More