วิธีเพิ่มความยาวของเสื้อ จากเส้นเอวถึงเส้นสะโพก tagged posts

เล่ม 2 สอนตัดเสื้อสตรี

04/03/2012 รายละเอียดหนังสือ  No comments

 

มีหลักสูตรการเรียน สร้างแบบตัดเย็บเสื้อแบบต่างๆ จากพื้นฐานการวัดตัว การสร้างแบบตัดเบื้องต้น การสร้างแบบตัดปกเสื้อและแขนเสื้อแบบมาตรฐานที่หมุนเวียน อยู่ในแนวนิยมของแฟชั่น รวมถึงเสื้อแบบพลิกแพลง และการตบแต่งเสื้อให้สวย ด้วยเทคนิคการเย็บ การปักไหม การตีเกล็ด การปักสม็อกลวดลายต่างๆ ได้นำมาเรียบเรียงให้ศึกษา ตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีวิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้น สำหรับผู้ที่รูปร่างผิดส่วน เช่น ช่วงตัวสั้น หน้าท้องพลุ้ย หลังโกง สะโพกลีบ และก้นงอน เป็นต้น

 
เนื้อหาในหนังสือเล่ม 2
- เสื้อสตรีในอดีต

- เสื้อสตรีในปัจจุบัน

- เสื้อสตรีในอนาคต

- เสื้อสตรีที่หมุนเวียนตามแนวนิยมของแฟชั่น

- การเรียนตัดเสื้อตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

- เรียนเรื่องการวัดตัว

- วิธีวัดตัวตามสัดส่วนที่ต้องการ

- ตารางสัดส่วนการวัดตัว

Read More