รู้จักเรา

 No comments

อาจารย์เจียรพรรณ โสภโณ

ผู้ก่อตั้ง , อาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนสอนตัดเสื้อเจียรพรรณ และผู้เขียนตำราสอนตัดเสื้อชุดนพเก้าได้รับประกาศนียบัตรจาก 5 สถาบันชั้นนำในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

1. วิชาช่างเสื้อสตรีชั้นสูง จากสถาบัน Ecole Guerre Lavigne

2. วิชาเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากสถาบัน Ecole Parisienne de Mannequin

3. วิชาประดิษฐ์ดอกไม้ผ้า จากสถาบัน Ecole Speciale de Coupe Et Couture

4. วิชาแต่งหน้าเพื่อการแสดง จากสถาบัน Ecole Francaise D’Esthetique

5. วิชาตัดผม ซอยเซ็ท จากสถาบัน Ecole Centre Technique

 

 

อาจารย์เจตสุดา โสภโณ

อาจารย์ควบคุมการสอนภาคช่างเสื้อชั้นสูงประจำโรงเรียนสอนตัดเสื้อเจียรพรรณ ได้รับประกาศนียบัตรจาก 3 สถาบันชั้นนำในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

1. วิชาช่างเสื้อสตรีชั้นสูง

2. วิชาเดินนางแบบ

3. วิชาออกแบบ (Design)

 

 

อาจารย์พรสวรรค์ โสภโณ

อาจารย์ควบคุมการสอนภาคเสื้อชุดกลางวัน และวิชาตัดเย็บหมวก,วิชาเพ้นติ้ง ประจำโรงเรียนสอนตัดเสื้อเจียรพรรณ ได้รับประกาศนียบัตรจาก 3 สถาบันชั้นนำในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

1. วิชาช่างเสื้อสตรีชั้นสูง

2. วิชาตัดเสื้อวัยรุ่น

3. วิชาตัดเย็บหมวก

 

 

Chiarapan Books ร้านหนังสือสอนตัดเสื้อสตรีและเด็กชุดนพเก้า จำหน่ายโดยตรงจากอาจารย์เจียรพรรณ โสภโณ บริหารงานโดย

คุณศุภณัฏฐ โสภโณ

 

 

 

 

Leave a reply